Autokarem

Zdjęcie: 

PODRÓŻ AUTOKAREM

Lista uczestników przejazdu sporządzana jest według daty zawarcia umowy i w tym porządku klienci wchodzą do autokaru.
Dla osób wsiadających na trasie przejazdu pilot rezerwuje miejsca, wybierając pierwsze wolne. W trakcie przejazdu autokarem organizowane są postoje, zazwyczaj w zajazdach z barem i toaletą (jeśli jest to możliwe). Ze względu na małą pojemność oraz trudności z opróżnianiem zbiornika gromadzącego nieczystości w autokarze, zaleca się korzystanie z toalety w sytuacjach awaryjnych. Palenie tytoniu w autokarze jest zabronione. W hotelach tranzytowych klienci kwaterowani są tak samo jak w obiekcie docelowym. Oznacza to, że jeśli klient wybrał zakwaterowanie w pokoju 1-os., w hotelach tranzytowych zakwaterowany będzie również w pokoju 1 os. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu: podręcznego - 1 sztuka do 5 kg/osobę, zasadniczego - 1 sztuka do 20 kg/osobę o wymiarach nie przekraczających zwyczajowych norm (80 x 60 x 30). Zaleca się bagaż miękki lub plecaki ze stelażem wewnętrznym. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony, gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym i jedynie za dodatkową opłatą, którą pobiera pilot. Za rzeczy pozostawione w autokarze Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z planem, ale z różnych przyczyn (awaria autokaru, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować. Biuro nie ponosi również odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem autokarów (spowodowane np. korkami na trasach, korkami na granicach, awariami autokarów, wypadkami na trasach przejazdu, spóźnieniami Klientów na zbiórki, siłą wyższą).